Schoolstich­ting

De Ballon is aangesloten bij stichting SPBOU (Stichting Primair Onderwijs Utrecht). Aan deze stichting zijn 8 scholen verbonden. De stichting zorgt voor het op peil houden van kennis en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, pedagogiek, lesmethodieken, ICT en onderwijs, e.d. Ook is er een invaller-pool, zodat bij ziekte van leerkrachten invallers komen die (sommige) scholen al kennen en die weten hoe de scholen binnen de stichting werken. Tevens ondersteunt de stichting bij de bedrijfsvoering (boekhouding, administratie e.d.)

De scholen zijn en blijven autonoom en zijn zelf eindverantwoordelijk.