Onderwijs­kundige visie

Uitgangspunt van De Ballon is dat elk kind met plezier naar school gaat, omdat dit het beste is om te komen tot leren. Daarom zijn we bovenal een pedagogische school waarin het kind centraal staat. Elk kind is natuurlijk verschillend, maar wij gaan er van uit dat elk kind van nature innovatief en creatief is. Deze eigenschappen gebruiken we om kinderen spelenderwijs te laten leren. Naast individueel werken is er ook veel aandacht voor samenwerken.

We werken als team samen om onze kinderen te helpen ontwikkelen op weg naar zelfstandige volwassenen. Hierbij gebruiken we de volgende activiteiten:

  • Gesprek: Communicatie met anderen, leren je mening/gevoel te uiten, leren om deze indien nodig bij te stellen, leren om presentaties te geven, leren om naar anderen te luisteren, leren om feedback te geven en te ontvangen.

  • Werk: Alle vaardigheden en kwalificaties (rekenen, taal, lezen etc.) die kinderen nodig hebben om zich in deze maatschappij te kunnen ontwikkelen tot kritische en volwaardige volwassenen.

  • Spel: Ontdekken en ontplooien van kwaliteiten en talenten op kunstzinnig, sportief en recreatief gebied.

  • Vieringen: Tijdens vieringen ontmoeten alle kinderen van de schoolgemeenschap elkaar, ze delen ervaringen, ze geven elkaar presentaties op verschillende gebieden (toneel, dans, zang) en laten ze zien welke thema’s er in de groepen aan de orde zijn gekomen.

In thematische projecten integreren we de verschillende vakgebieden zo veel mogelijk. We benaderen een bepaald onderwerp vanuit een historische, een aardrijkskundige, een natuurkundige, een taalkundige, een artistieke etc. invalshoek. Hiertoe werken we in groep 1 t/m 4 met thema’s en in groep 5 t/m 8 met de methode “Alles-in-1” waarin elk jaar 5 grote thema’s geïntegreerd aan de orde komen.

Meer over missie, visie en doelstellingen leest u in het schoolplan.