Sociale veiligheid

Binnen de school is het sociaalpedagogische klimaat erg belangrijk. Om dat te versterken werken we met de Kanjertraining. Dat is meer dan een lesmethode. Het is een methodische aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerlingen en het pedagogisch handelen van de leerkracht. Door de kanjertraining krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Samen lossen we het op! Doe mee en zeg nee! Zo houden we de school sociaal veilig.

Wat voor een school willen we zijn? 

Op sociaal-emotioneel gebied streven we het volgende na:

 • Leerlingen durven zichzelf te zijn;

 • Leerlingen voelen zich veilig;

 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken;

 • Leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen;

 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen;

 • De leerkracht wordt gerespecteerd;

 • De school weet grenzen te stellen;

 • Pestproblemen worden opgelost.

De kanjermethode bereikt leerlingen vanaf de kleuters tot en met groep 8, in een doorgaande leerlijn.

Ouders en school kunnen niets doen aan pesten als zij niets weten!

Ouders en school worden door de kinderen vaak buitenspel gehouden. Pestincidenten vinden vooral plaats op de vrije momenten en dus buiten de waarneming van volwassenen. De kinderen en de klas weten alles maar houden hun mond. Pesters willen uiteraard niet dat het pesten wordt gemeld.

Door pestincidenten te melden zorgen we er samen voor dat structureel pesten tot het verleden gaat behoren. Door pestincidenten consequent te melden kun je een bijdrage leveren aan het vroegtijdig stoppen van pesten zodat stelselmatig pesten niet meer mogelijk is. Alle narigheden en frustraties, die door stelselmatig pesten worden veroorzaakt kunnen dan worden voorkomen. Wij vragen alle betrokkenen pestincidenten consequent te melden en ook te blijven melden. 

Duurzame en structurele aanpak

Pesten kan worden gestopt door een duurzame en structurele aanpak. Dat kan niemand alleen. Dat kunnen we wel met elkaar doen; leerkrachten, ouders, kinderen zelf, broertjes en zusjes. Ook als je je zorgen maakt over een vriendje of vriendinnetje kun je het incident gewoon melden. Wij werken daarom met de methode M5. Dit staat voor: 

 • Melden

 • Meten

 • Maatregelen

 • Maatwerk 

 • Menselijk