​" Het meest            
    complete             
      ouderportaal "

Onderscheid

Visie achter de Schoolplanner

Voor de schoolplanner hebben we de volgende keuzes gemaakt:

 • Communicatie; De schoolplanner biedt een uitgebreid pakket aan communicatie­mogelijk­heden. Wij vinden het belangrijk dat de communicatie gericht is. Dit houdt in dat je alleen e-mails krijgt die daadwerkelijk voor jou van belang zijn. Dus één nieuwsbrief als je drie kinderen op school hebt, één e-mail over luizen als dat in jouw klas speelt en geen herinnering om in te schrijven als je al hebt ingeschreven. Je kind inschrijven of antwoorden op een vraag, kan met 1 druk op de knop in een e-mail. Hierdoor is er minimaal e-mail verkeer richting school.
 • Agenda en klasselijst; De schoolplanner is toegerust met een overzichtelijke kalender en handzame klasselijsten. Deze passen zich aan smartphone en tablet aan. De agenda, inclusief bijbehorende e-mails kan met elke privé-agenda worden gesynchroniseerd.
 • Administratie; De Schoolplanner gebruikt de gegevens uit het leerling administratie­systeem, en ouders kunnen deze gegevens aanvullen en bijhouden. Ze kunnen ook de overblijf en financiën via de Schoolplanner regelen. Door het gebruik van Schoolplanner wordt het aantal administratie fouten sterk gereduceerd en wordt de administratieve kracht ontlast.
 • Social media;  De schoolplanner biedt een prikbord en een foto-album, waarmee de school kan ‘zenden’. Er is geen mogelijkheid voor ouders om te reageren. In onze visie is dit belangrijk omdat je zo geen ‘moderation’ nodig hebt; De school hoeft niet na te gaan of er vervelende reacties zijn. Autorisaties voor foto-album en prikbord worden door de school ingesteld.
 • Leerling prestaties; Naar onze mening is het van belang om gegevens over leerling-prestaties altijd vergezeld te laten gaan van een uitleg door de leerkracht. We tonen deze daaom niet. De koppeling met Divari maakt het wel mogelijk voor de school om ‘mooi’ opgemaakte rapporten beschikbaar te stellen.

Uitgangspunten

 • Géén extra werk voor de school.
 • Gebruiksvriendelijk voor school en ouders.
 • Gerichte communicatie (alleen datgene krijgen wat voor jou ven belang is).
 • Modulaire opbouw (Overblijf, Incasso, Ziekte & verlof, Narrow Casting, Privacy, …).
 • Alles met één druk op de knop en werkend op elk apparaat.
 • Veilig en voldoen aan de AVG (privacywet m.i.v. 25-05-2018).

Schoolplanner is een tool die past bij de tijdgeest. Iedereen koopt spullen - en regelt bankzaken online. Ouders verwachten niet anders dan dat hun school ook 'online' is. Ze willen altijd en overal op de hoogte zijn, op  een wijze die voor hen het meest makkelijk is.

Gemakkelijk maar wél geavanceerd.

​Algemeen bruikbaar en tóch school specifiek.