Administratie op orde


Uitganspunt is dat het makkelijk moet zijn. Daarom synchroniseert Schoolplanner de leerling- en medewerkergegevens mert Parnassys en ESIS. Dus de administratie hoeft geen enkele leerling/medewerker in te voeren of in de juiste klas te zetten.


Parnassys:      
ESIS:     

Accounts

Als in Parnassys of ESIS een nieuwe leerling wordt ingevoerd, dan krijgen de ouders automatisch een e-mail met een uitleg over Schoolplanner en met de inloggegevens. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers.

Als leerlingen of medewerkers in Parnassys of ESIS worden verwijderd, dan wordt automatisch hun account opgeheven.

Het is erg eenvoudig om leerkrachten, ouders of 'derden' een bepaalde autorisatie te geven. Zie Privacy & Autorisaties.

Beheer eigen gegevens

Ouders en leerkrachten beheren in Schoolplanner hun eigen gegevens. Zo is de klassenlijst altijd up-to-date.

Schoolplanner onthoudt deze gegevens, omdat ouders natuurlijk zelf het beste weten wat hun mobiele nummer is of welk e-mailadres zij voor school willen gebruiken.

De administratie krijgt het dus makkelijker.

Minimaal 98%

We zien dat naar verloop van tijd alle (eventueel ontbrekende) gegevens zijn ingevuld. Omdat we ook weten of een e-mailadres 'werkt', zien we dat minimaal 98% van de email-adressen correct én bereikbaar is.

E-mailadressen die niet worden bereikt, worden in de klassenlijst getoond met een 'slotje'. Dit betekent dat een e-mailadres (tijdelijk) niet bereikbaar is.