Online betalen (iDEAL)

Met de financiƫle module van Schoolplanner kunt u eenvoudig rekeningen aanmaken en versturen. De betaling kan op verschillende manieren plaats vinden. Bij ouders die een machtiging hebben afgegeven wordt het bedrag afgeschreven, maar ouders kunnen het bedrag ook zelf overschrijven. Door gebruik te maken van online-betalen (iDEAL, creditcard, e.d.), wordt het voor ouders erg makkelijk om te betalen. Voor de administratie geldt dat automatisch wordt bijgehouden welke rekening wel/niet is betaald.

Invulformulieren

De ouderbijdrage is vrijwillig. Daarom wordt er eerst een formulier klaargezet waarop (per gezin) kan worden aangegeven hoeveel ouderbijdrage men wil betalen en in hoeveel termijnen. Met 1 druk op de knop wordt een e-mail verstuurd met een link naar het digitale formulier. Ook kunnen herinneringen worden verstuurd aan ouders die het formulier nog niet hebben ingevuld.

Machtigingen

Ouders kunnen (digitaal) een machtiging afgeven. Als deze niet wordt ingetrokken, geldt deze zolang het gezin kinderen op school heeft.

Rekeningen

De rekeningen worden automatisch aangemaakt o.b.v. invulformulieren. Hierbij kunnen kortingen en extra kosten worden berekend:

  • Korting als men via de automatische incasso betaald, of administratiekosten als men niet via de incasso betaald.
  • Korting of extra kosten die voor een bepaalde klas gelden (b.v. kamp bovenbouw).