Invoering

Stappenplan op maat

Om een school aan te sluiten, wordt altijd in samenspraak een stappenplan gemaakt. Met dit plan heeft de school inzicht in de planning waarin staat wanneer ouders moeten worden ge├»nformeerd over het nieuwe systeem, of wanneer de koppeling met Parnassys of ESIS  moet worden geactiveerd. De doorlooptijd van een implementatie hangt af van meerdere zaken zoals vakanties, beschikbaarheid van schoolmedewerkers voor hun gebruikerstraining, maar implementatie is al mogelijk tussen 2 en 6 weken. Wij bewaken de planning actief zodat de school zicht kan blijven concentreren op hun primaire taak

Voorbeeldcommunicatie naar ouders

Door onze ervaring met het implementeren van Schoolplanner op meerdere scholen, hebben we enkele voorbeeld e-mails en teksten voor in een nieuwsbrief gemaakt. Zodoende worden ouders juist en tijdig geïnformeerd over de te verwachten veranderingen. Deze standaard mails en teksten zijn voor de meeste scholen toepasbaar en de school kan zelf deze teksten aanpassen. Wel zo makkelijk!

Training

We vinden het erg belangrijk om een training te geven aan schoolmedewerkers en directie; zij zijn tenslotte de grootste actieve gebruikers. In een oefen-omgeving worden zij wegwijs gemaakt met het systeem en wordt er uitgebreid geoefend.  Ook deze bijeenkomst wordt tijdens het stappenplan ingepland.

Implementatie en Nazorg

Op de implementatiedatum krijgen alle ouders en leerkrachten krijgen tegelijkertijd hun inlog-account. De activiteit in Schoolplanner loopt dan snel op en er komen meestal wat vragen en opmerkingen. Daarom zorgen wij er voor dat bij de start alle relevante informatie en documentatie aanwezig is en bovendien is de servicedesk extra alert.