Gezonde school

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. De Ballon heeft in 2014 beleid geschreven, dat is gericht op de gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij de uitvoering van dit beleid is eind 2015 ook het Vignet Gezonde School aangevraagd. We willen graag laten zien hoe belangrijk dit thema voor ons is het het is ook een erkenning voor iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd en gaat leveren.

Het beleid beschrijft de doelstelling voor elk van de volgende gebieden:

  • Lekker in je vel zitten

  • Gezond eten en sport

  • Weerbaarheid

  • Ouderbetrokkenheid


www.gezondeschool.nl