Verlof en afwezigheid


Als regel geldt dat er geen verlof wordt gegeven voor vakanties. Verlof is alleen mogelijk in de volgende gevallen:
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten

  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten

  • 12½- , 25-, 40- , 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

  • Verhuizing van het gezin

  • Diploma-uitreiking

  • Gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen)

Verlofaanvragen worden door de directie behandeld en kunnen worden gestuurd aan directie@ballon.nl.